Φ.Π.Α.various-mini-banners2b

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1189/2013 του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με την μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, ισχύουν (συνοπτικά) τα παρακάτω :

 • Από 1/8/2013 έως και 31/12/2013 η παροχή υπηρεσιών εστίασης, δηλαδή η διάθεση ετοίμων προς άμεση επιτόπια κατανάλωση φαγητών και μη αλκοολούχων ποτών γενικά υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%.

 • Γίνεται δηλαδή ένας διαχωρισμός των υπηρεσιών εστίασης σε :

  1. αυτά που σερβίρονται και καταναλώνονται εντός του καταστήματος, τα οποία θα υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% και

  2. σε αυτά που παραδίδονται «πακέτο» στον χώρο του πελάτη ή τα παραλαμβάνει ο ίδιος ο πελάτης από την επιχείρηση αλλά τα καταναλώνει εκτός του χώρου της, τα οποία υπάγονται σε κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 23%.

 • Επίσης τα μη αλκοολούχα ποτά, όπως νερό (αεριούχο ή μη), έτοιμα ροφήματα, χυμοί και αναψυκτικά γενικά, υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% , όταν σερβίρονται και καταναλώνονται εντός της επιχείρησης.

 • Η διάθεση αλκοολούχων ποτών ανεξαρτήτου του τόπου σερβιρίσματος και κατανάλωσης συνεχίζουν να υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 23%.

 • Με την υπαγωγή της εστίασης στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, αναμένεται μείωση των τελικών τιμών, της τάξης του 8,1% , ώστε η μείωση του φόρου να μετακυλήσει στους καταναλωτές.

Ως προς την προσαρμογή των φορολογικών ταμειακών μηχανών ή των μηχανογραφικών συστημάτων, με τα οποία οι επιχειρήσεις εστίασης εκδίδουν τα παραστατικά των εσόδων τους, σύμφωνα με την παράγραφο Α6 της ΠΟΛ 1003/3-1-2011 του Υπουργείου Οικονομικών ισχύουν τα παρακάτω :

 • Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στο χώρο της εστίασης πρέπει σε εύλογο χρονικό διάστημα να προσαρμόσουν στα νέα δεδομένα, τα παραστατικά εσόδων τους είτε τα εκδίδουν μηχανογραφικά (Η/Υ) , είτε από ταμειακή μηχανή (ΦΤΜ). Δηλαδή να δημιουργήσουν αντίστοιχες κατηγορίες εσόδων και συντελεστών ΦΠΑ, ανάλογα της δραστηριότητάς τους.

 • Για το διάστημα από 1/8/2013 έως και την ημερομηνία προσαρμογής (του Η/Υ ή της ΦΤΜ) η εγγραφή στα τηρούμενα λογιστικά βιβλία εσόδου και ΦΠΑ θα γίνεται σύμφωνα με τους νέους συντελεστές ΦΠΑ, εφόσον ο τρόπος έκδοσης το επιτρέπει.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ, για την καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή των ως άνω δείτε τα παρακάτω συνημμένα:

various-mini-banners2b