Σύμφωνα με τον Ν.3943/2011 άρθρο 48 παρ. 3, παρέχετε η δυνατότητα μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1% σε μηνιαία βάση, για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να προπληρώσουν τις εισφορές τους από 1η Ιουλίου 2012 και μετά.

Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης 1% για τον πρώτο μήνα προπληρωμής προσαυξημένο κατά 1% για κάθε επόμενο μήνα προπληρωμής και μέχρι 12 συνεχόμενους μήνες.

Για παράδειγμα , αν μια επιχείρηση προπληρώσει 12 συνεχόμενους μήνες, τότε ο πρώτος μήνας θα έχει έκπτωση 1% , ο δεύτερος 2% , ο τρίτος 3% , και αναλογικά μέχρι τον δωδέκατο ο οποίος θα έχει έκπτωση 12%.

Ως πρώτος μήνας προεξόφλησης έχει οριστεί ο επόμενος μήνας της ημερομηνίας αιτήσεως που υποβάλει ο ασφαλισμένος.

Ο νέος τρόπος υπολογισμού θα ισχύει για αιτήματα που θα κατατεθούν από 1/7/2012 και μετά.

Το δικαίωμα προπληρωμής ασφαλιστικών εισφορών παρέχεται μόνο στους ασφαλισμένους που έχουν εξοφλήσει ολοσχερώς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Ασφαλισμένοι που έχουν κάνει ρύθμιση ληξιπρόθεσμων εισφορών δεν δικαιούνται προεξόφληση εισφορών.

Οι ασφαλισμένοι που επιθυμούν να κάνουν χρήση της έκπτωσης αυτής πρέπει να μεταβούν στα γραφεία του Ο.Α.Ε.Ε. που υπάγονται και να κάνουν την σχετική αίτηση.

ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αν προπληρώσετε 6 μήνες η μέση μηνιαία έκπτωση που επιτυγχάνετε στις ασφαλιστικές σας εισφορές είναι 3,5% , ενώ αν προπληρώσετε 12 μήνες 6,5% , όταν το μέσο επιτόκιο καταθέσεων των τραπεζών είναι 4,95% (μετά την αφαίρεση φόρου 10%).
Αρκεί φυσικά να ……. έχετε τα χρήματα.