Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Από τα κέρδη που έχουν προκύψει κατά την χρήση 2014 και εφεξής ο χρόνος απόκτησης μερισμάτων κερδών, στις προσωπικές εταιρίες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία είναι η τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα, από την καταλυτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος  του νομικού προσώπου.

 

Μια ποιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Αυτό προκύπτει από την Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1160573 ΕΞ 2015, του Υπ. Οικονομικών. Για να την δείτε, πατήστε εδώ.

small-question-sign
banner-epixiriseon-sm