Την μεταφορά της αργίας της Πρωτομαγιάς από 1η Μαΐου 2013 στις 7 Μαΐου 2013 προβλέπει η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αναλυτικά η απόφαση (Α.Π. 9280/196/1.4.2013) αναφέρει τα εξής :

«Καθορίζουμε την 1η Μαΐου 2013 ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλα τα καταστήματα, τις βιομηχανίες, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά, οι οποίες αργούν κατά τις Κυριακές και μεταθέτουμε αυτή για τις 7.5.2013 και ημέρα Τρίτη».

Από πλευράς μας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την Νομοθεσία, κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, δεν είναι επιτρεπτή η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από αυτές που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές καθώς και τις ημέρες αργίας.

Πέρα των ως άνω , ως προς την καταβολή του Δώρου Πάσχα , συνεχίζει να ισχύει ότι αυτό καταβάλλεται έως και την Μεγάλη Τετάρτη. Αν λόγω μεταφοράς αργίας της Πρωτομαγιάς, ειδικά για φέτος, ανακοινωθεί κάτι διαφορετικό, θα σας ενημερώσουμε άμεσα.