Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μετάφραση αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων διενεργούν οι :

•    Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών
•    Έμμισθες και Άμισθες προξενικές αρχές της Ελλάδος
•    Δικηγόροι
•    Πτυχιούχοι μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν, από την απόφαση της ΑΑΔΕ, της 18/1/2019, με Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ. Δ 1008736 ΕΞ 2019, με θέμα: « Περί των υπηρεσιών, των φορέων και των προσώπων που διενεργούν μεταφράσεις αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν στις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους».

Για να δείτε την απόφαση, με Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ. Δ 1008736 ΕΞ 2019, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ. small question sign

 

 banner epixiriseon sm