Ε.Λ.Π. - Κ.Φ.Α.Σ. - Κ.Β.Σ.small-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας 

Η απώλεια ή η μη διαφύλαξη των μη χρησιμοποιηθέντων  θεωρημένων βιβλίων και στοιχείων δεν αποτελεί παράβαση των εν λόγω διατάξεων του Κ.Φ.Δ., ούτε κάποια άλλη παράβαση.

Επομένως, για την απώλεια ή την μη διαφύλαξη αυτών δεν επιβάλλονται κυρώσεις, εκτός εάν αποδειχθεί ότι αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση της ΑΑΔΕ, με Αριθμό Απόφασης : 1736/19-10-2018.

Για να δείτε την απόφαση 1736/2018, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ. small question sign

 

 banner epixiriseon sm