Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας 

Οι καταθέσεις χρημάτων από μετόχους ανώνυμης εταιρείας ή από τρίτους στην εταιρεία αυτή, για μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου της, δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την ΔΕΔ1942/2019, της ΑΑΔΕ με θέμα «Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Αναλήψεις από ταμείο – Επιστροφή χρημάτων».

Για να δείτε την ΔΕΔ1942/2019, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.   small question sign

 

 banner epixiriseon sm