Ε.Λ.Π. - Κ.Φ.Α.Σ. - Κ.Β.Σ.small-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Σύμφωνα με απάντηση σχετικού ερωτήματος του Υπ. Οικονομικών, σε περίπτωση που επιχείρηση καταστρέψει εμπορεύματα ή πάγιο εξοπλισμό, δεν φέρει την υποχρέωση αυτό να το κοινοποιήσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Αντίθετα, σε περίπτωση ελέγχου, η επιχείρηση φέρει την υποχρέωση να αποδείξει ότι η καταστροφή, έγινε πραγματικά.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγιση μας

Για να δείτε την απάντηση ερωτήματος του Υπ. Οικονομικών, Α.Υ.Ο. 1091898/608/0015/11-10-2007, πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

various-mini-banners2b