Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | ΕΡΓΑΝΗ

Καταγράφουμε δύο αποφάσεις του ΙΚΑ οι οποίες αφορούν τον τρόπο απόδοσης μηνιαίων μισθοδοσιών, σε επίδομα αδεία και δώρο Χριστουγέννων.

Για να δείτε την εγκύκλιο με ΑΡ. 7/18-1-1988 του ΙΚΑ με θέμα «Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των με κυμαινόμενες αποδοχές αμειβόμενων μισθωτών και αποτίμηση των παροχών σε είδος για το έτος 1988», πατήστε εδώ.
Για να δείτε την απόφαση του ΙΚΑ με Αριθμ. Πρωτ. Α 42/6 της 19/12/2016, πατήστε εδώ.