Αρθρογραφία Τεχνολογιστικής

Εάν η επιχείρησή σας εκδίδει μηχανογραφημένα παραστατικά (Τιμολόγια κλπ), τότε σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ 1088/27-6-2006), ισχύουν εν συντομία τα παρακάτω:

Σε περίπτωση που επιχείρηση χρησιμοποιεί μηχανισμό σήμανσης φορολογικών στοιχείων (αυτό ισχύει σε επιχειρήσεις που εκδίδουν μηχανογραφικά στοιχεία) και έχει οφειλές ή ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις στην υπαγόμενη Δ.Ο.Υ, ή μη κατατεθειμένες δηλώσεις, τότε από 1 Ιουλίου του κάθε έτους ο μηχανισμός σήμανσης δεν έχει νόμιμη ισχύ γεγονός που καθιστά αυτομάτως αθεώρητα και συνεπώς παράτυπα το σύνολο των παραστατικών που έχουν εκδοθεί από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Σε μια τέτοια περίπτωση υπάρχει αυτοτελή παράβαση και συνεπάγεται πρόστιμο ανά εκδοθέν παραστατικό.

Η επιχείρηση θα πρέπει να ρυθμίσει τις οφειλές της ενώ της δίνεται η δυνατότητα να ζητήσει από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. (γραπτή) παράταση προθεσμίας πληρωμής των υποχρεώσεων και ταυτόχρονης παράταση ισχύς χρήσης του φορολογικού μηχανισμού.

Σε περίπτωση που κάνετε χρήση του φορολογικού μηχανισμού και έχετε ή είχατε υποχρεώσεις και εκκρεμότητες στη Δ.Ο.Υ., είμαστε στη διάθεση σας για να σας ενημερώσουμε και να σας συμβουλεύσουμε ως προς την ορθή αντιμετώπιση αυτών.

Σας συνιστούμε να δοθεί η δέουσα προσοχή γιατί σε περίπτωση που η επιχείρησή σας εμπίπτει στις ως άνω αναφορές και δεν γίνουν οι σωστές ενέργειες τα πρόστιμα θα είναι ιδιαίτερα υψηλά.

 

various-mini-banners2b