Ε.Λ.Π. - Κ.Φ.Α.Σ. - Κ.Β.Σ.λογιστικο γραφειο | λογιστικη εταιρεια

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε η απόφαση της ΑΑΔΕ η οποία καθορίζει την διαδικασία και τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων της αποκλειστικής χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου και της αποδοχής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου, καθώς και κάθε άλλου σχετικού θέματος.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση της ΑΑΔΕ με Αριθμ. Α.1258, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 5243/26-11-2020 με θέμα ”Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου υποβολής των δηλώσεων της αποκλειστικής χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου και της αποδοχής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης εφαρμογής των εν λόγω υποχρεώσεων για την εφαρμογή του άρθρου 71ΣΤ’του ν. 4172/2013, όπως ισχύει”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 5243 πατήστε εδώ.