Εργατικά - Ασφαλιστικάvarious-mini-banners2b

Σύμφωνα με τον Ν.4046/2012 και την ερμηνευτική εγκύκλιο 4601/304/12.3.2012 του υπουργείου Εργασίας, έως και την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής , ισχύουν τα παρακάτω:
Ο κάθε εργαζόμενος κατά την πρόσληψή του, για να προσδιοριστεί ο μισθός του υπάγετε σε μία κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική σύμβαση εργασίας.
Σήμερα αντιμετωπίζουμε δυο ενδεχόμενα. Η σύμβαση που υπάγεται να έχει λήξει ή να είναι σε ισχύ.
Σας καταθέτουμε τις δυνατότητες, ανά ενδεχόμενο:

1. Για κλαδικές – ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις εργασίας που έχουν λήξει :

Σε αυτή την περίπτωση ο εργοδότης έχει δυο επιλογές:

 1. Την συνέχιση της εργασιακής σχέσης με τις υπάρχουσες συμβάσεις, έως και την 14/5/2012 . Από 14/5/2012 και μετά –χωρίς την σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων – καταργούνται κάποια από τα επιπλέον επιδόματα που λάμβαναν (τα επιδόματα διαφοροποιούνται ανάλογα της σύμβασης – ειδικότητας).

  ή

 2. Με την σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων ο εργοδότης, από σήμερα, μπορεί να αποδώσει μισθοδοσία σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που λόγω του ότι η Εθνική Γ.Σ.Σ.Ε. προβλέπει μικρότερες αποδοχές από το σύνολο των κλαδικών, επέρχεται με αυτόν τον τρόπο μείωση σε μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές. 

Κάθε νέα πρόσληψη που κάνει στο εξής μια επιχείρηση μπορεί χωρίς την σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου να την κάνει σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και όχι με την κλαδική.

2. Κλαδικές – ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις εργασίας που είναι σε ισχύ :

Αυτή η περίπτωση αφορά δυο εκδοχές.

 1. Κλαδικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί από Επαγγελματικές οργανώσεις κλάδων (πχ ΕΣΕΕ , ΓΣΕΒΕΕ , ΣΕΛΠΕ, κλπ)
  Η σύμβαση συνεχίζει μέχρι την ημερομηνία λήξης της, να είναι σε ισχύ, μόνο για τις επιχειρήσεις που ανήκουν σε αυτές τις Επαγγελματικές οργανώσεις.

 2. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις κλαδικών συμβάσεων που είναι σε ισχύ και δεν ανήκουν στην προηγούμενη περίπτωση, υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες :

  • Με την σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων ο εργοδότης, από σήμερα, μπορεί να αποδώσει μισθοδοσία σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που λόγω του ότι η Εθνική Γ.Σ.Σ.Ε. προβλέπει μικρότερες αποδοχές από το σύνολο των κλαδικών, επέρχεται με αυτόν τον τρόπο μείωση σε μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές. 

   ή

  • Αν συνεχιστεί ο υπολογισμός μισθοδοσίας με την υπάρχουσα Κλαδική σύμβαση, τότε έως και την λήξη της , ο εργοδότης υποχρεούται να συνεχίσει να αποδίδει την μισθοδοσία με τα ίδια δεδομένα.
   Μετά την πάροδο τριών μηνών από την λήξη της σύμβασης και χωρίς την σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων, καταργούνται κάποια από τα επιπλέον επιδόματα που λαμβάνουν, (τα επιδόματα διαφοροποιούνται ανάλογα της σύμβασης – ειδικότητας).

Κάθε νέα πρόσληψη που κάνει στο εξής μια επιχείρηση (που δεν εντάσσετε στην περίπτωση 1 –Κλαδικών συμβάσεων επαγγελματικών οργανώσεων) μπορεί χωρίς την σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου να την κάνει σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και όχι με την κλαδική.

3. Μείωση των κατωτέρων νόμιμων ορίων μισθών και ημερομισθίων:

Από 14/2/2012 τα κατώτερα όρια μισθών της ισχύουσας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. , έως και την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής μειώνονται κατά 22% για τους εργαζόμενους ηλικίας 25 ετών και άνω, ενώ για εργαζόμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών μειώνονται κατά 32%
Τα ποσοστά 22% και 32% είναι τα ανώτερα ποσά μείωσης, δύναται σε περίπτωση αποδοχής εργαζόμενου και εργοδότη η μείωση να είναι ποσοστιαία μικρότερη.

 

various-mini-banners2b various-mini-banners2