Φορολογικά - Λοιπάvarious-mini-banners2b

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος (πιθανά τον Οκτώβριο), θα λάβουν οι φορολογούμενοι – φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, νέα εκκαθαριστικά σύμφωνα με τους νόμους 4334/2015 και 4336/2015.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα νέα εκκαθαριστικά θα αφορούν τις εξής περιπτώσεις :

  • Τα νομικά πρόσωπα (Α.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις αυτών, κλπ) των οποίων η προκαταβολή αυξήθηκε αναδρομικά για την δήλωση χρήσης 2014 από 80% σε 100%.

    Συνεπώς το νέο εκκαθαριστικό θα βεβαιώνει προς πληρωμή την διαφορά 20%  της προκαταβολής.

  • Φυσικά πρόσωπα που επιβαρύνονται με φόρο  πολυτελείας για την διαφορά φόρου που προβλέπεται από το νόμο 4334/2015.

  • Αγρότες στους οποίους η προκαταβολή φόρου για την χρήση 2014 αυξήθηκε από 27,5 σε 55%. 

    Συνεπώς το νέο εκκαθαριστικό θα βεβαιώνει προς πληρωμή την διαφορά 27,5%  της προκαταβολής.

 

various-mini-banners2b