Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | ΕΡΓΑΝΗ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Με τον νόμο 4488/2017, επέρχονται σημαντικές αλλαγές στα εργασιακά δεδομένα.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Ο νέος νόμος που αφορά εργασιακά, συνταξιοδοτικά θέματα, είναι ο ν. 4488/13-9-2017, με θέμα «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις».

Για να δείτε τον Ν.4488/2017, πατήστε εδώ.