Φορολογικά - Λοιπάvarious-mini-banners2b

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, θα δημιουργηθεί νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών έως και 100 δόσεις. Σύμφωνα με την οποία θα υπάρξει κατάργηση των ορίων οφειλών για ένταξη σε αυτή, μείωση ελάχιστης δόσης αλλά και επιτοκίου προσαύξησης, κατάργησης προσωποκράτησης και διαρκούς αυτοφώρου.

Σύμφωνα πάντα με το σχέδιο νόμου η καταβολή ποσού από τη ρύθμιση δεν θα ξεπερνά σε ετήσια βάση το 20% του ετήσιου εισοδήματος του υπόχρεου, ή το 30% σε περίπτωση ταυτόχρονης ρύθμισης και των ασφαλιστικών εισφορών.

Η νέα κλίμακα εκπτώσεων (σε προσαυξήσεις, πρόστιμα και τόκους ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων) για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών σε Δ.Ο.Υ. θα είναι η παρακάτω :

α)  Εφάπαξ : Απαλλαγή κατά ποσοστό 100%
β)  Από 2 έως 5 μηνιαίες δόσεις : Απαλλαγή κατά ποσοστό 90%
γ)  Από 6 έως 10 μηνιαίες δόσεις : Απαλλαγή κατά ποσοστό 80%
δ)  Από 11έως 20 μηνιαίες δόσεις : Απαλλαγή κατά ποσοστό 75%
ε)  Από 21 έως 30 μηνιαίες δόσεις : Απαλλαγή κατά ποσοστό 70%
στ) Από 31 έως 40 μηνιαίες δόσεις : Απαλλαγή κατά ποσοστό 65%
ζ)  Από 41 έως 50 μηνιαίες δόσεις : Απαλλαγή κατά ποσοστό 60%
η)  Από 51 έως 60 μηνιαίες δόσεις : Απαλλαγή κατά ποσοστό 55%
θ)  Από 61 έως 70 μηνιαίες δόσεις : Απαλλαγή κατά ποσοστό 50%
ι)   Από 71 έως 80 μηνιαίες δόσεις : Απαλλαγή κατά ποσοστό 45%
ια) Από 81 έως 90 μηνιαίες δόσεις : Απαλλαγή κατά ποσοστό 40%
ιβ) Από 91 έως 100 μηνιαίες δόσεις : Απαλλαγή κατά ποσοστό 30%

Παρόμοια και στην ίδια κατεύθυνση θα είναι και η κλίμακα για την ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών σε ασφαλιστικά ταμεία.

Με την ψήφιση του νόμου, ως συνήθως, ακολουθεί διευκρινιστική εγκύκλιος που καθορίζει τον τρόπο εφαρμογής του νόμου.
Σε κάθε περίπτωση από τον ιστότοπό μας θα έχετε την συντομότερη δυνατή ενημέρωση.

 

 various-mini-banners2b