Σύμφωνα με τον Νόμο 4075-Α΄ 89-11/4/2012 ισχύουν τα παρακάτω:

 1. Καταβολή εισφορών
  Ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ μέχρι και την πέμπτη (5η) για τις δημόσιες υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.
  Ενώ η προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα η υποχρέωση λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου και του Μαΐου αντίστοιχα.

 2. Πρόσθετα τέλη εκπρόθεσμης καταβολής
  Ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες δεν καταβάλλονται εμπρόθεσμα επιβαρύνονται με πρόσθετο τέλος από την επόμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία έληξε η κατά το νόμο προθεσμία καταβολής τους.
  Κάθε φορά που καταβάλλονται ληξιπρόθεσμες εισφορές καταβάλλεται υποχρεωτικά ταυτόχρονα και η προσαύξηση ληξιπρόθεσμων τελών
  Το πρόσθετο τέλος ορίζεται σε 3% για το διάστημα καθυστέρησης που αντιστοιχεί στην επόμενη της προθεσμίας λήξης καταβολής και μέχρι το ημερολογιακό τέλος του μήνα αυτού και σε 1% για κάθε επόμενο μήνα . Τα ληξιπρόθεσμα τέλη δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 100% των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.

Μετέπειτα των ως άνω εκδόθηκε από την Διοίκηση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ την 23/4/2012 η εγκύκλιος με αρ.πρωτ.Ε10/9 σύμφωνα με την οποία τα ως άνω ισχύουν από τη μισθοδοσία μηνός Ιουλίου 2012 και μετά.