Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, διαμορφώνονται εκ νέου, οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ως εξής :

 1. 1. Για τα φυσικά πρόσωπα , ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους :

  • Για ΑΦΜ, με τελευταίο ψηφίο : 1 και 2 έως και την 22 Ιουλίου 2013.

  • Για ΑΦΜ, με τελευταίο ψηφίο : 3 και 4 έως και την 29 Ιουλίου 2013.

  • Για ΑΦΜ, με τελευταίο ψηφίο : 5 και 6 έως και την 5 Αυγούστου 2013.

  • Για ΑΦΜ, με τελευταίο ψηφίο : 7 και 8 έως και την 12 Αυγούστου 2013.

  • Για ΑΦΜ, με τελευταίο ψηφίο : 9 έως και την 26 Αυγούστου 2013.

  • Για ΑΦΜ, με τελευταίο ψηφίο : 0 έως και την 30 Αυγούστου 2013.

 2. Για τις επιχειρήσεις: Παρατείνεται μέχρι και την 8 Ιουλίου 2013 η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (Ο.Ε, Ε.Ε. κλπ).