Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | επιχειρήσεις

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Οι εργοδότες, οι οποίοι φέρουν την υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε12, είναι αυτοί που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του ΕΦΚΑ για την απογραφή οικοδομοτεχνικού έργου, την υποβολή της ΑΠΔ ΙΚΑ και την καταβολή των εισφορών, κάτοχοι Αριθμού Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου, δεν υποχρεούνται δε σε υποβολή πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4) για το απασχολούμενο προσωπικό που αναγγέλλουν με το έντυπο Ε12.

Η παράγραφος 4,24 της απόφασης, καθορίζει ότι το έντυπο Ε12 υποβάλλεται για το απασχολούμενο προσωπικό επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου, από τους υπόχρεους εργοδότες, πριν από την ανάληψη εργασιών του προσωπικού στο έργο και φυσικά πριν από την έναρξη της ημερήσιας απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση του Υπ. Εργασίας με Αριθμ. 40331/Δ1.13521/ ΦΕΚ 3520/ 19-9-2019, με θέμα «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ.