Κατά το τελευταίο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, μας εμπιστεύθηκαν και μας ανάθεσαν την Λογιστική – Φοροτεχνική τους παρακολούθηση οι παρακάτω επιχειρήσεις :

1.    Σ. ΑΕ – Εμπόριο ξυλείας – οικοδομικών υλικών – Αττική

2.    Η. Α. – Υπηρεσίες διοργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων – Αττική

3.    Σ. Α. – Εμπόριο κοσμημάτων – Αττικής

4.    Ι. Α. ΕΕ – Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδότησης μεταφορικών μέσων  – Αττική

5.    Α. Η. – Υπηρεσίες ψυχικής υγιεινής  – Αττική

Τους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν και που συνεχίζουν να μας δείχνουν.