Επιδοτούμενα Προγράμματαsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας 

Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση 5.500 άνεργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Το νέο πρόγραμμα προκύπτει με απόφαση του Υπ. Εσωτερικών, Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπ Οικονομικών.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 4504/12.10.2018, με θέμα «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) και οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα», του ΟΑΕΔ.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 4504/2018, πατήστε εδώ. small question sign

  banner epixiriseon sm

banner idioton sm