Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας 

Δημοσιεύθηκε ο νέος νόμος περί λειτουργίας ΕΠΕ. Μερικές από τις βασικές αλλαγές που επιφέρει, είναι οι παρακάτω :

•    Πλέον η επωνυμία δεν είναι υποχρεωτικό να σχηματίζεται από τα ονόματα των εταίρων ή από το αντικείμενο της επιχείρησης.
•    Δύναται, η επωνυμία της ΕΠΕ να σχηματίζεται ολόκληρη με λατινικούς χαρακτήρες.
•    Η ίδρυση μιας ΕΠΕ, πλέον μπορεί να γίνει και με τη χρήση προτύπου καταστατικού και όχι αποκλειστικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο, εφόσον αυτό επιλεγεί από τους ιδρυτές-εταίρους.  Στην περίπτωση που προτιμάται η χρήση του προτύπου καταστατικού, η εταιρική σύμβαση μπορεί να καταρτίζεται και με ιδιωτικό έγγραφο.
•    Η Εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα από την καταχώριση και δημοσίευση της συστατικής της πράξης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
•    Προβλέπεται  η δυνατότητα σύγκλησης της συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ με τηλεδιάσκεψη.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από τον νόμο 4541/31-5-2018, όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με Α.Φ. 93/31-5-2018, με θέμα «Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις».

Για να δείτε το νόμο 4541/2018, πατήστε εδώ small question sign

 

 

 banner epixiriseon sm2