Εργατικά - Ασφαλιστικάbanner-epixiriseon-sm

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  :

Για τις μισθοδοσίες που προκύπτουν από 1/7/2016 και μετά, το σύνολο των υποχρεώσεων που δημιουργούν στον εργοδότη, δηλαδή πληρωμή καθαρών αποδοχών στον εργαζόμενο, πληρωμή φόρου μισθωτών υπηρεσιών στην Δ.Ο.Υ. και πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ, ή άλλα ασφαλιστικά ταμεία, θα καταβάλλονται από την επιχείρηση του εργοδότη στην τράπεζα και η τράπεζα θα κάνει τις μεταφορές στους αντίστοιχους λογαριασμούς.

Οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους φέρουν την υποχρέωση να δημιουργήσουν τραπεζικό λογαριασμό μισθοδοσίας.

Ο τρόπος εφαρμογής των ως άνω θα οριστεί με Υπουργική απόφαση την οποία και αναμένουμε. Με την υπογραφή της θα σας γίνει από μέρους μας σχετική ενημέρωση για τον τρόπο και την διαδικασία εφαρμογής.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Αυτό προκύπτει από το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, (Ν.4387/2016), άρθρο 38, παράγραφος 10, η οποία ορίζει τα παρακάτω:

“Από 1.7.2016 οι αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές και ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών κατατίθενται από τους εργοδότες μέσω τραπεζικού λογαριασμού και μεταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από την οικεία τράπεζα στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου.

Για τον σκοπό αυτό κάθε εργοδότης υπογράφει σχετική σύμβαση με τράπεζα και επιλέγει. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης”.

 

banner-epixiriseon-sm