Εργατικά - Ασφαλιστικάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Οι απόφοιτοι Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. έχουν την δυνατότητα, με το πέρας της περιόδου των σπουδών τους, να πραγματοποιήσουν εξάμηνη πρακτική άσκηση (Π.Α.) στο αντικείμενο των σπουδών τους.

Ως εργοδότης της πρακτικής άσκησης θεωρείται το Ι.Ε.Κ. το οποίο φέρει και την υποχρέωση ασφάλισης του.

Η επιχείρηση, στην οποία θα πραγματοποιηθεί η Π.Α., δεν φέρει υποχρέωση ασφάλισης, αναγγελίας πρόσληψης, κατάθεσης πίνακα προσωπικού, ούτε καταβολής αμοιβής στον πρακτικά ασκούμενο.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Για να δείτε την εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με Α.Π. 486/10-7-2012, με θέμα «Πρακτική άσκηση αποφοίτων Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.» πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

various-mini-banners2b