Επιδοτούμενα Προγράμματαsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Δημοσιοποιήθηκαν, δύο ξεχωριστά προγράμματα απασχόλησης από τον ΟΑΕΔ:

α) Το πρώτο απευθύνεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό άνω των είκοσι (20) θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, με διακριτικό τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών» και

β) το δεύτερο απευθύνεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό έως είκοσι (20) θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, με διακριτικό τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών».

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Η Απόφαση του ΟΑΕΔ, με Αριθμ. Απόφ. 75/03/17-01-2017, για τα προγράμματα δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με Α.Φ. 342/8-2-2017.  

Για να δείτε την Απόφαση  με Αριθμ. Απόφ. 75/03/17-01-2017, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.

small-question-sign

banner-epixiriseon-sm

 banner-idioton-sm