Εργατικά - Ασφαλιστικά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Καθορίζονται πιο αναλυτικά, σε σχέση με τις υπάρχουσες εγκυκλίους, οι διαδικασίες απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών σε εργαζόμενους με μπλοκάκι.

Μια πιο αναλυτική- προσέγγισή μας

Τα ως άνω καταγράφονται στην Ανακοίνωση του Υπ. Εργασίας, με Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.5547/248, της 7/2/2017, με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του Αρ. 39 του ν. 4387/2016».

Για να δείτε την Ανακοίνωση του Υπ. Εργασίας, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.