Οδηγίες Συμπλήρωσης Φορολογικής Δήλωσης

Αναζητήσαμε και σας καταθέτουμε τις οδηγίες του Υπ. Οικονομικών για την συμπλήρωση της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικονομικού έτους 2006,

Για να δείτε τις οδηγίες, πατήστε εδώ.