Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Δημοσιοποιήθηκε από το Γενική Γραμματέα του Υπ. Οικονομικών ο οδηγός κατοίκων εξωτερικού, στον οποίο καταγράφονται με συνοπτικό τρόπο, τα σημαντικότερα φορολογικά και τελωνειακά θέματα, τα οποία αφορούν τους κατοίκους εξωτερικού με φορολογικές, τελωνειακές υποχρεώσεις στην Ελλάδα, είτε αυτά είναι φυσικά πρόσωπα, είτε νομικά.

Μια ποιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Για να δείτε τον «Οδηγό κατοίκων εξωτερικού σε φορολογικά και τελωνειακά θέματα» του Υπ. Οικονομικών, πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

various-mini-banners2b various-mini-banners2