Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δίνεται η δυνατότητα να υποβληθούν με μειωμένα πρόστιμα αρχικές, τροποποιητικές, χρεωστικές ή μηδενικές δηλώσεις, ανεξαρτήτως αν προκύπτει φόρος για καταβολή σε όσους έχουν αποκρύψει εισοδήματα ή έχουν υποβάλει ανακριβώς ή δεν έχουν υποβάλλει δήλωση που καταλαμβάνει κάθε υποχρέωση από φόρο, τέλος ή εισφορά, εφόσον η προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης έχει λήξει μέχρι τις 30/9/2016.

Με την κατάθεση της δήλωσης, η καταβολή της οφειλής που θα προκύψει γίνεται εφάπαξ εντός 30 ημερών από την υποβολή, ενώ ο οφειλέτης μπορεί να υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών.

Ο νόμος περιλαμβάνει και τις δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα.

Τα ευεργετήματα της διάταξης αυτής, πέρα της μείωσης των προστίμων είναι και η μη επιβολή ποινικών κυρώσεων.
Η υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή μπορεί να γίνει μέχρι και τις 31/5/2017.

Αναμένεται ανάρτηση σχετικής εγκυκλίου του Υπ. Οικονομικών για τον τρόπο εφαρμογής της ως άνω ρύθμισης.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από τα άρθρα 57 έως 61, του νόμου 4446/22-12-2016, με θέμα «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις».

Για να δείτε τα άρθρα 57 έως 61 του ν.4446/2016, πατήστε εδώ.

small-question-sign

 banner-epixiriseon-sm

banner-idioton-sm