Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942, σε περίπτωση που μερίσματα διανομής κερδών δεν έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους εντός πέντε ετών από την απόφαση διανομής, τότε αυτά περιέχονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, καταθέτοντας σχετική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Δεν ισχύει η μεταβίβαση απαίτησής στο Ελληνικό Δημόσιο στην περίπτωση που η απεικόνιση των μερισμάτων στα λογιστικά βιβλία γίνεται στον λογαριασμό 53.01 «Μερίσματα πληρωτέα» σε πίστωση του προσωπικού λογαριασμού του δικαιούχου μερίσματος μετόχου και έχει ενημερωθεί για την σχετική του απαίτηση ο δικαιούχος.

Τα ως άνω ισχύουν για μερίσματα- απαιτήσεις δικαιούχων σε εταιρείες με νομική μορφή Α.Ε.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Πέραν του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/1942, τα ως άνω προκύπτουν από την ΠΟΛ 1079/7-7-2017 της ΑΑΔΕ, με θέμα «Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/1942 δεν εφαρμόζονται σε παραγεγραμμένες απαιτήσεις από δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη προσωπικών εταιριών ή από διανομή κερδών ΕΠΕ»,
καθώς και από την Αριθ. Πρωτ. : Ε2128/8-7-2019, της ΑΑΔΕ με θέμα «Παραγραφή απαιτήσεων από μερίσματα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/1942».

Για να δείτε την ΠΟΛ 1079/7-7-2017, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ. small question sign
Για να δείτε Αριθ. Πρωτ. : Ε2128/8-7-2019,  στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.  small question sign

 

 

banner epixiriseon sm