Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Δημοσιεύτηκε από το Υπ. Οικονομικών η ΠΟΛ 1154/2016, η οποία καταγράφει ανά είδος απαίτησης τον χρόνο παραγραφής της.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω καταγράφονται στην ΠΟΛ 1154/12-10-2016 , του Υπ. Οικονομικών με θέμα : «Συστηματική παρουσίαση των διατάξεων περί παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου των Ν. 4270/2014, Ν. 4174/2013, Ν. 2362/1995, Ν.Δ. 321/1969 και άλλων νομοθετημάτων».

Για να δείτε την ΠΟΛ 1154/2016, πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

banner-epixiriseon-sm

banner-idioton-sm