Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Αναρτήθηκε από το Υπ. Οικονομικών και είναι σε ισχύ η ΠΟΛ 1072/31.3.2015, η οποία μερικά από τα βασικά θέματα που περιλαμβάνει είναι τα παρακάτω :

  • Καθορίζει την κλίμακα παρακράτησης φόρου για εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις η οποία είναι η εξής :

–  Εισόδημα έως 25.000,00 ευρώ, φορολογικός συντελεστής 22%.
–  Εισόδημα από 25.000,01 έως 42.000,00 ευρώ, φορολογικός συντελεστής 32%.
–  Εισόδημα από 42.000,00 ευρώ και άνω φορολογικός συντελεστής 42%.

  • Ορίζεται ότι οι αμοιβές που δίνονται σε διευθυντές ή μέλη του Δ.Σ. εταιρείας θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία.

  • Ορίζεται ο τρόπος παρακράτησης φόρου για αμειβόμενους με ημερομίσθιο, καθώς και σε εφάπαξ παροχές, πρόσθετες αμοιβές, παροχές σε είδος, αλλά και σε αναδρομικά εισοδήματα.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Για να δείτε την ΠΟΛ 1072/31.3.2015, με θέμα «Οδηγίες περί της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν. 4172/2013 αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις», στην οποία έχουμε επισημάνει, βασικά σημεία που χρήζουν σπουδαιότητας, πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

 

various-mini-banners2b