Εργατικά - Ασφαλιστικάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  .

Δημοσιεύθηκε από τον ΕΦΚΑ , η εγκύκλιος 27/2017, με την οποία καθορίζονται θέματα απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών σε περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης.

Πέραν των άλλων, αναφέρεται ότι «για τυχόν υπάρχον εισόδημα που προέρχεται από την άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος για το οποίο εκδίδονται  ……… αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης», επί αυτών αποδίδονται ασφαλιστικές εισφορές, σαν εισόδημα αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών (του άρθρου 39, ν. 4387/2016).

 
Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την εγκύκλιο αρ. 27/15-6-2017, του Υπ. Εργασίας , με θέμα «Παράλληλη ασφάλιση κατ’ εφαρμογή των άρθρ. 17 παρ. 1 και 36 παρ. 1.2.6 και 7 του Ν. 4387/2016».

Για να δείτε την εγκύκλιο 27/2017, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

banner-epixiriseon-sm

banner-idioton-sm