Παρατείνονται έως και την 30 Απριλίου 2012 οι προθεσμίες που έληγαν την 31 Μαρτίου 2012 και αφορούν στην υπαγωγή στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών, καθώς επίσης την υποβολή της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.