Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών παρατείνεται έως την 31 Μαΐου 2012 η προθεσμία που λήγει την Δευτέρα 30 Απριλίου για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών.
Επίσης παρατείνεται έως τις 18 Μαΐου η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και των Ο.Ε. και Ε.Ε.