Εργατικά - Ασφαλιστικά

Συνοπτικά –  ο λόγος μας

Οι εισφορές μηνός Μαρτίου 2018 σε ΕΦΚΑ, μη μισθωτών ασφαλισμένων, μπορούν να καταβληθούν μέχρι 18/05/2018.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση 353  18/26-04-2018, του ΕΦΚΑ.
Για να δείτε την .

Για να δείτε την Απόφαση 353  18/26-04-2018, του ΕΦΚΑ, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία πατήστε εδώ.