Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1151 του Υπ. Οικονομικών, παρατείνετε η ημερομηνία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014, για τα νομικά πρόσωπα έως και την 20 Αυγούστου 2015 και για τα φυσικά πρόσωπα έως και την 26 Αυγούστου 2015.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Για να δείτε την ΠΟΛ 1151/14.7.2015 του Υπ. Οικονομικών με θέμα «Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. ΠΟΛ. 1130/25.06.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1257) απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων των άρθρων 3 και 45 του Ν. 4172/2013», στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

various-mini-banners2b