Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Από την χρήση του 2016 και εφεξής, επέρχεται αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της αξίας παραχώρησης οχήματος από επιχείρηση σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο.
Ο υπολογισμός γίνεται με την χρήση συντελεστή επί της λιανικής τιμής προ φόρων, η οποία μειώνεται σύμφωνα με τα έτη παλαιότητας.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από το άρθρο 99, του νόμου 4446/22-12-2016, με θέμα «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις».

Για να δείτε το άρθρο 99, του ν.4446/2016, στο οποίο έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.

small-question-sign

 banner-epixiriseon-sm

banner-idioton-sm