Ε.Λ.Π. - Κ.Φ.Α.Σ. - Κ.Β.Σ.small-question-sign

Συνοπτικά – ο λόγος μας

Η σχετική ΠΟΛ της ΑΑΔΕ, δίνει διευκρινήσεις για μια σειρά από κυρώσεις για παραβάσεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013.

Από αυτή την ΠΟΛ να επισημάνουμε ότι η απώλεια ή μη διαφύλαξη των μη χρησιμοποιηθέντων βιβλίων και στοιχείων δεν αποτελεί παράβαση των εν λόγω διατάξεων του ΚΦΔ, ούτε κάποια άλλη παράβαση, εκτός εάν αποδειχθεί ότι αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την ΠΟΛ 1026/12-2-2018 με θέμα «Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων για τις παραβάσεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) και λοιπές περιπτώσεις παραβάσεων.

 

Για να δείτε την ΠΟΛ 1026/12-2-2018, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

 banner epixiriseon sm