Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  .

Από τα οχήματα, τα οποία παρέχουν οι επιχειρήσεις σε πωλητές, τεχνικούς και λοιπούς εργαζομένους των οποίων η εργασία απαιτεί συχνή μετακίνηση εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη, δεν προκύπτει παροχή σε είδος, με την προϋπόθεση ότι η λιανική τιμή προ φόρων του οχήματος δεν ξεπερνά τα 12.000,00 ευρώ, (ισχύει από 1/1/2016 και μετά).

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την ΠΟΛ 1045/24-3-2017, της ΑΑΕΔΕ, με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13, του ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 99, του ν. 4446/2016 (Α’ 240), για την παροχή σε είδος εταιρικού οχήματος».

Για να δείτε την ΠΟΛ 1045/2017, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, παρακαλώ πατήσετε εδώ.

small-question-sign

banner-epixiriseon-sm

 

banner-idioton-sm