Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – ο λόγος μας

Κοινόχρηστα εταιρικά αυτοκίνητα, ανεξαρτήτως της λιανικής τιμής προ φόρων που έχουν τα οποία δεν έχουν παραχωρηθεί σε συγκεκριμένο υπάλληλο αλλά χρησιμοποιούνται εκ περιτροπής από το προσωπικό της επιχείρησης με σκοπό την διεκπεραίωση εργασιών, δεν συνιστούν για τον εργαζόμενο παροχή σε είδος.
Σημαντικό όμως είναι να αναφερθεί,  ότι η επιχείρηση φέρει την υποχρέωση να αποδείξει  με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. βιβλίο κίνησης ή οποιοδήποτε στοιχείο αποδεικνύει ότι το αυτοκίνητο παραμένει στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης μετά το πέρας λειτουργίας της), σε ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο, εάν ένα αυτοκίνητο έχει παραχωρηθεί ή όχι.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν, από την Αρ. πρωτ:  ΔΕΑΦ 1017521 ΕΞ 2018/1-2-2018, της ΑΑΔΕ, με θέμα «Πρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013».

Για να δείτε την Αρ. πρωτ:  ΔΕΑΦ 1017521 ΕΞ 2018/1-2-2018, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ

small question sign

 

 banner epixiriseon sm