Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Εισαγωγή

Όπως σας είχαμε ενημερώσει (με σχετική ανάρτηση) την 18/12/2014, όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτου αντικειμένου και κύκλου εργασιών, την 31/12/2014 έπρεπε υποχρεωτικά να πραγματοποιήσουν απογραφή αποθεμάτων εμπορευσίμων, Α’ υλών.

Είχαμε επισημάνει, ότι θεωρούσαμε πολύ πιθανό το ενδεχόμενο το Υπ. Οικονομικών να προβεί σε εγκύκλιο που θα τροποποιεί αυτό το δεδομένο.

Όντως το Υπ. Οικονομικών, εξέδωσε σχετική ΠΟΛ την 31/12/2014, σύμφωνα με την οποία υφίστανται και για το 2014 εξαιρέσεις στην υποχρέωση πραγματοποίησης απογραφής αποθεμάτων.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Την 31/12/2014, οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και κατά την χρήση 2014 πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγαθών έως και 150.000,00 ευρώ, δεν φέρουν την υποχρέωση πραγματοποίησης απογραφής αποθεμάτων εμπορευσίμων, Α’ υλών.

Επίσης και για το 2014 ισχύουν οι διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες απαλλάσσονται από την υποχρέωση της απογραφής επιχειρήσεις που είχαν στο αντικείμενο των εργασιών τους μια σειρά από δραστηριότητες. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται 52 δραστηριότητες, μεταξύ αυτών είναι τα φαρμακεία, η εμπορία ειδών διατροφής, τα βιβλιοπωλεία, κλπ. (όπως αυτές καταγράφονται στην ΠΟΛ 1134/14.12.2004)

Εκτίμηση μας : ειδικά για τις 52 δραστηριότητες, οι οποίες για την χρήση 2014 απαλλάσσονται της υποχρέωσης πραγματοποίησης απογραφής αποθεμάτων (φαρμακεία, η εμπορία ειδών διατροφής, τα βιβλιοπωλεία, κλπ.) πιστεύουμε ότι θα εκδοθεί και νέα διευκρινιστική από το Υπ. Οικονομικών, για το πώς οι επιχειρήσεις αυτές οι οποίες έχουν ακαθάριστα έσοδα άνω των 150.000,00 ευρώ θα χειριστούν το θέμα της απογραφής τους, ως απογραφή έναρξης για την χρήση του 2015.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1003/31.12.2014, άρθρο 30, λοιπές επεξηγήσεις, 30.3., η υποχρεωτική απογραφή κατά την 31/12/2014 καταλαμβάνει μόνο αυτούς που κατά την χρήση αυτή πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα (χωρίς αναστολή σε ετήσια βάση) από την πώληση αγαθών πάνω από 150.000,00 ευρώ.

Οι σχετικές αποφάσεις (ΠΟΛ 1134/14.12.2004) με τις οποίες απαλλάσσονται ορισμένοι υπόχρεοι της κατηγορίας αυτής από την τήρηση του Βιβλίου Απογραφών και κατάρτισης απογραφής, ισχύουν και για την απογραφή της χρήσης αυτής (2014) και από 1/1/2015 παύουν να ισχύουν.

Ωστόσο, δύναται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, να καθορίζονται για κατηγορίες οντοτήτων βάσει κριτηρίων, ειδικές απλουστεύσεις και απαλλαγές σε ότι αφορά την τήρηση λογιστικών βιβλίων και στην έκδοση λογιστικών στοιχείων.

Για να δείτε την ΠΟΛ 1003/31.12.2014, του Υπ. Οικονομικών πατήστε εδώ.

small-question-sign

Για να δείτε προηγούμενη σχετική ανάρτησή μας, με θέμα «Απογραφή αποθεμάτων σε επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία», πατήστε εδώ.

small-question-sign

various-mini-banners2b