Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του ΙΚΑ , από 5/9/2016 και στο εξής, για την πληρωμή των τρεχουσών εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ισχύουν τα παρακάτω :

  • Με την κατάθεση της πρώτης ΑΠΔ ΙΚΑ που θα κάνει μια επιχείρηση μετά την 5/9/2016, θα λάβει από το ΙΚΑ ταυτότητα πληρωμής τρεχουσών εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.). 

  • Αυτή η ταυτότητα πληρωμής «ακολουθεί» την επιχείρηση και ισχύει για κάθε πληρωμή τρεχουσών εισφορών που πρόκειται να πραγματοποιήσει μέσω τράπεζας. Δηλαδή η Τ.Π.Τ.Ε. που έλαβε η επιχείρηση θα ισχύει μόνιμα, γεγονός που σημαίνει ότι δε θα λαμβάνει στο εξής νέα ταυτότητα για κάθε πληρωμή.

  • Στο εξής όταν η επιχείρηση πραγματοποιεί πληρωμή μέσω Τράπεζας θα πραγματοποιεί τη διαδικασία που έκανε και στο παρελθόν, δηλώνοντας στο αντίστοιχο πεδίο την ταυτότητα πληρωμής.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Ακολουθεί το Δελτίο Τύπου του ΙΚΑ της 2/9/2016.

Δελτίο Τύπου

Καταβολή τρεχουσών εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με χρήση Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.)  

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπενθυμίζει στους εργοδότες, ότι η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ με χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.), ήτοι του τριανταψήφιου κωδικού που τους αποδίδεται άπαξ, τίθεται σε εφαρμογή για καταβολές που θα πραγματοποιηθούν από 05/09/2016 και στο εξής.

Οι εργοδότες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορούν να ενημερωθούν για την Τ.Π.Τ.Ε που τους αποδόθηκε, μέσω του λογαριασμού χρηστή που διατηρούν στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ      
ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ