Εργατικά - Ασφαλιστικάvarious-mini-banners2b

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΚΑ με αριθμό 9/4.2.2013 ισχύουν τα παρακάτω :

  1. Θεσπίζεται η ποινική ευθύνη της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, εφόσον αυτές την 23/10/2010 υπερβαίνουν , οι εργοδοτικές εισφορές το ποσό των 20.000,00 ευρώ και οι εισφορές εργαζομένων το ποσό των 10.000,00 ευρώ.

  2. Θεσπίζεται ως διαρκές και επομένως συνεχές αυτόφωρο αδίκημα για όσους οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές άνω των 150.000,00 ευρώ.

  3. Η ευθύνη του αδικήματος βαραίνει τα φυσικά πρόσωπα τα οποία, κατά το Νόμο, ασκούν τη διοίκηση ή διαχείριση της επιχείρησης που έχει τις οφειλές.

 

various-mini-banners2b