Απαντήσεις Ερωτήσεωνsmall-question-sign

Για να εκτυπώσετε την φορολογική δήλωση που έχετε υποβάλει ηλεκτρονικά καθώς και το εκκαθαριστικό σας, ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα :

  1. Στο internet πληκτρολογούμε τη διεύθυνση www.gsis.gr

  2. Επιλέγουμε το πλαίσιο που αναγράφει «Υπηρεσίες προς Πολίτες».

  3. Στη συνέχεια πατάμε τον σύνδεσμό «Φορολογική Δήλωση (Ε1) και τα Συμπληρωματικά Έντυπα (Ε2 και Ε3)».

  4. Στην επόμενη σελίδα που θα ανοίξει, πληκτρολογούμε τους κωδικούς που χρησιμοποιούμε για τις εφαρμογές του taxis (Όνομα χρήστη και Κωδικό πρόσβασης) και κάνουμε είσοδο.

  5. Εμφανίζεται ένας πίνακας, όπου στο πάνω μέρος του εμφανίζεται το τρέχον οικονομικό έτος και παρακάτω τα έντυπα – δηλώσεις που έχουν υποβληθεί (Ε1, Ε2, Ε3).

  6. Επίσης καταγράφεται η κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάθε δήλωση (αν έχει υποβληθεί ή όχι). Εφόσον έχει υποβληθεί η δήλωση είναι ενεργοποιημένο το εικονίδιο για την εκτύπωση της.

  7. Μπορούμε επιπλέον να εκτυπώσουμε και δηλώσεις παλαιότερου οικονομικού έτους επιλέγοντας από το αναδιπλούμενο μενού με τα έτη (εμφανίζονται τα έτη από το 2003 και μετά).

Αν κάτι δεν σας είναι απόλυτα κατανοητό ή για την οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία, καταθέστε μας γραπτό ερώτημα, πατώντας εδώ. small-question-sign
various-mini-banners2b various-mini-banners2