Απαντήσεις Ερωτήσεωνsmall-question-sign

Για να καταθέσετε την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) μέσω ΙΚΑ, ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα :

 1. Αρχικά μπαίνουμε στο site : www.ika.gr

 2. Επιλέγουμε την Ελληνική σημαία (στην επιλογή γλώσσας).

 3. Στην μπλε μπάρα επιλέγουμε “Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες”.

 4. Κλικάρουμε “Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Εργοδότες”.

 5. Στο μενού που ανοίγει επιλέγουμε “Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ” και για συνέχεια “Επόμενο”.

 6. Βάζουμε τους κωδικούς (Username, Password) της επιχείρησης, την ΑΠΔ της οποίας θέλουμε να καταθέσουμε και πατάμε “Επόμενο”.

 7. Στο μενού που βρίσκεται αριστερά της οθόνης, επιλέγουμε “Νέα/Εκκρεμής δήλωση”.

 8. Επιλέγουμε από το αναδιπλούμενο μενού “Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) Κοινών Επιχειρήσεων”. (Σε περίπτωση που έχετε οικοδομοτεχνική επιχείρηση με έργα, επιλέγετε “Οικοδομοτεχνικά Έργα”).

 9. Κλικάρουμε “Νέα Δήλωση”.

 10. Ελέγχουμε ότι το διάστημα που αναγράφεται είναι το σωστό και επιλέγουμε “Συνέχεια” και “ΟΚ”.Τέλος επιλέγουμε “Υποβολή” και εκτυπώνουμε το εκτυπώνουμε το Αποδεικτικό Παραλαβής.

  • Εφόσον θα πληκτρολογήσουμε τα στοιχεία εμείς, επιλέγουμε “Συμπλήρωση ΑΠΔ” και “Συνέχεια” , όπου εμφανίζεται η φόρμα της ΑΠΔ και συμπληρώνουμε τα κενά.

  • Σε περίπτωση που έχουμε την ΑΠΔ σε αρχείο στον υπολογιστή μας (το αρχείο θα έχει δημιουργηθεί από λογιστικό πρόγραμμα), επιλέγουμε “Φόρτωση αρχείου”. Στη συνέχεια συμπληρώνουμε τα κενά και στη γραμμή που αναφέρει “Αρχείο προς αποστολή” , επιλέγουμε το Browse” για αναζήτηση του αρχείου και το ανεβάζουμε (κάνουμε upload).

 11. Τέλος επιλέγουμε “Υποβολή” και εκτυπώνουμε το εκτυπώνουμε το Αποδεικτικό Παραλαβής.

Αν κάτι δεν σας είναι απόλυτα κατανοητό ή για την οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία, καταθέστε μας γραπτό ερώτημα, πατώντας εδώ.

small-question-sign

various-mini-banners2b