Απαντήσεις Ερωτήσεωνvarious-mini-banners2b

Για να καταθέσετε την Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ μέσω TAXIS, ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα :

  1. Αρχικά μπαίνουμε στο site : www.gsis.gr

  2. Επιλέγουμε την μπάρα “Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις/Επιτηδευματίες”.

  3. Επιλέγουμε το link “Περιοδική και Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ”.

  4. Πληκτρολογούμε τους κωδικούς που χρησιμοποιούμε για την πρόσβασή μας στο taxis (όνομα χρήστη – κωδικός πρόσβασης) και “ΟΚ”.

  5. Στην οθόνη που εμφανίζεται επιλέγουμε τον έντυπο Φ2 του έτους που θέλουμε να καταθέσουμε και πατάμε “Συνέχεια”.

  6. Στη συνέχεια επιλέγουμε την φορολογική περίοδο – τρίμηνο το ΦΠΑ της οποίας θα υποβάλουμε. Εφόσον είναι τρίμηνο που δεν έχει υποβληθεί ΦΠΑ , επιλέγουμε “Υποβολή”. Εάν όμως είναι τρίμηνο όπου έχει υποβληθεί ΦΠΑ και εμείς θέλουμε να υποβάλουμε νέο, τότε επιλέγουμε “Υποβολή τροπ/κης”.

  7. Όταν πατήσουμε “Υποβολή” θα εμφανιστεί στην οθόνη μας η φόρμα του ΦΠΑ την οποία συμπληρώνουμε. Όταν ολοκληρώσουμε την συμπλήρωση των πεδίων, επιλέγουμε “Υποβολή”. Το σύστημα θα μας ρωτήσει εάν είμαστε σίγουροι για την υποβολή και πατάμε και πάλι “Υποβολή”. Εάν δεν είμαστε σίγουροι, μπορούμε να πατήσουμε “Προσωρινή Αποθήκευση” όπου τα στοιχεία που έχουμε συμπληρώσει έχουν αποθηκευτεί στο σύστημα, αλλά δεν έχουν υποβληθεί. Μόνο με την οριστική υποβολή θεωρείται από το σύστημα του taxis ότι το ΦΠΑ έχει καταχωρηθεί.

various-mini-banners2b