Απαντήσεις Ερωτήσεων

Για να πάρει κάποιος Ασφαλιστική Ενημερότητα μέσω internet, θα πρέπει να διαθέτει «Όνομα χρήστη» και «Συνθηματικό» στο ika. Εφόσον τα διαθέτει ακολουθεί τα παρακάτω βήματα :

 1. Αρχικά μπαίνουμε στο site : www.ika.gr

 2. Επιλέγουμε την Ελληνική σημαία που βρίσκεται κάτω από τη μεγάλη φωτογραφία με το λογότυπο του ΙΚΑ.

 3. Στη μπλε μπάρα (που βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας) επιλέγουμε «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες».

 4. Στη συνέχεια επιλέγουμε «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Εργοδότες», όπου ανοίγει ένα μενού στο οποίο επιλέγουμε «Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας».

 5. Κατόπιν συμπληρώνουμε τα «Όνομα χρήστη» και «Συνθηματικό».

 6. Αφού συμπληρώσουμε τους δύο παραπάνω κωδικούς πατάμε «Είσοδος».

 7. Στο αριστερό μέρος της σελίδας, από το μενού επιλέγουμε «Νέα Αίτηση».

 8. Στη σελίδα που ακολουθεί με τίτλο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Λήψης Ασφαλιστικής Ενημερότητας» θα πρέπει, ανάλογα με την χρήση που θα έχει η Ασφαλιστική Ενημερότητα, επιλέγουμε μία από τις «αιτίες χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας» και ένα από τα «είδη ασφαλιστικής ενημερότητας» που προτείνονται και πατάμε «Υποβολή».

 9. Στην «Ειδοποίηση Εφαρμογής» που θα εμφανιστεί πατάμε «OK».

 10. Στη συνέχεια, δεξιά της σελίδας στο πεδίο «Ενέργειες/Αποτέλεσμα», κάνουμε κλικ στο «Προς Επεξεργασία» και στη συνέχεια στο «ΟΚ». Αμέσως μετά θα σας εμφανιστεί το μήνυμα «Η επεξεργασία ολοκληρώθηκε».

 11. Για τη συνέχεια υπάρχουν δύο εκδοχές :

Εκδοχή 1η: Στην περίπτωση που σας εμφανίσει «Προσέλευση στο Υποκ/μα», σημαίνει πως δεν μπορείτε να εκτυπώσετε και να παραλάβετε την Ασφαλιστική Ενημερότητα., οπότε θα πρέπει να απευθυνθείτε στο αρμόδιο υποκατάστημα ΙΚΑ που ανήκετε.

Εκδοχή 2η: Στην περίπτωση που σας εμφανίσει «Έκδοση Βεβαίωσης», κάνουμε κλικ πάνω σε αυτό, και σας εμφανίζεται η Ασφαλιστική Ενημερότητα. Την εκτυπώνουμε και έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Αν κάτι δεν σας είναι απόλυτα κατανοητό ή για την οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία, καταθέστε μας γραπτό ερώτημα πατώντας εδώ.

small-question-sign
various-mini-banners2b various-mini-banners2