Απαντήσεις Ερωτήσεωνsmall-question-sign

Για να πάρει κάποιος Φορολογική Ενημερότητα μέσω internet, θα πρέπει να διαθέτει «Όνομα χρήστη» και «Κωδικό πρόσβασης» στο taxis. Εφόσον τα διαθέτει ακολουθεί τα παρακάτω βήματα :

 

  1. Αρχικά μπαίνουμε στο site : www.gsis.gr

  2. Επιλέγουμε «Υπηρεσίες προς Πολίτες».

  3. Και στη συνέχεια “Έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας”

  4. Στη σελίδα αυτή επιλέγουμε «Κάντε αίτηση για την απόκτηση ΕΓΚΥΡΟΥ Αποδεικτικού Ενημερότητας».

  5. Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί  να συμπληρώσετε τα  «Όνομα χρήστη» και «Κωδικό πρόσβασης». Αφού τα συμπληρώσουμε, κάνουμε κλίκ στο «ΟΚ».

  6. Αμέσως μεταφερόμαστε σε μία άλλη σελίδα με τίτλο «Πιστοποιητικά», όπου επιλέγουμε «Συνέχεια».

  7. Στην επόμενη σελίδα με τίτλο “ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ” κάνουμε κλικ σε μια από τις επιλογές που μας έχει το σύστημα για την “Αιτία έκδοσης” και συμπληρώνουμε τον φορέα που θα κατατεθεί η ενημερότητά μας.

  8. Ο φορολογούμενος είτε θα μπορέσει να κάνει ηλεκτρονική εκτύπωση της Φορολογικής του ενημερότητας πατώντας “Εκτύπωση”,  είτε θα δεί το μήνυμα “Δεν μπορεί να εκδοθεί Αποδεικτικό Φορολογικής ενημερότητας”, οπότε και θα πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 

Αν κάτι δεν σας είναι απόλυτα κατανοητό ή για την οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία, καταθέστε μας γραπτό ερώτημα, πατώντας εδώ.

small-question-sign
various-mini-banners2b various-mini-banners2