Απαντήσεις Ερωτήσεων

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1163/3-7-2013, μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΓΓΠΣ θα μπορούν φυσικά και νομικά πρόσωπα να προμηθεύονται τα ηλεκτρονικά παράβολα, καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό στο φορέα είσπραξης με γνωστοποίηση σε αυτόν ενός μοναδικού ψηφιακού κωδικού.

Οι ενέργειες ολοκλήρωσης της διαδικασίας αυτής, είναι οι εξής :

 1. Αρχικό βήμα είναι να συνδεθούμε στο site : www.gsis.gr

 2. Στις “Υπηρεσίες προς Πολίτες” ή “Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις” βλέπουμε τη σχετική εφαρμογή e-παράβολο, όπου μπαίνοντας θα επιλέξουμε είτε “Για πιστοποιημένους χρήστες του taxisnet”, εάν έχουμε κωδικούς χρήστη για το taxis, είτε “Για μη πιστοποιημένους χρήστες”, εάν δεν έχουμε κωδικούς.

 3. Αμέσως μετά κλικάρουμε “Χορήγηση παραβόλου” και συμπληρώνουμε τη φόρμα με τα στοιχεία μας και το είδος του παραβόλου που χρειαζόμαστε.

 4. Όταν ολοκληρώσουμε τη συμπλήρωση της φόρμας, επιλέγουμε “Υποβολή Αιτήματος” και εκδίδεται ο κωδικός του παραβόλου με τον οποίο μπορούμε να εκτυπώσουμε το ηλεκτρονικό παράβολο.

 5. Στη συνέχεια με τον κωδικό παραβόλου που μας έχει δώσει το σύστημα, πληρώνουμε το ανάλογο ποσό σε τράπεζα ή σε ΕΛΤΑ.

 6. Εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημέρα της πληρωμής, ενεργοποιείται ο κωδικός του e-παραβόλου στην εκάστοτε Υπηρεσία.

 7. Αφού γίνει η ενεργοποίηση του μπορούμε να καταθέσουμε το e-παράβολο στην Δημόσια Υπηρεσία – Φορέα όπου θα γίνει σχετικός έλεγχος για την εγκυρότητα του.

 8. Μετά τον έλεγχο, η υπηρεσία αποδέχεται το παράβολο και το δεσμεύει ώστε να αποκλειστεί η επανάληψη της χρήσης του.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 1. Αν για οποιονδήποτε λόγο η υπηρεσία δεν αποδεχθεί το παράβολο, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το χρησιμοποιήσει στην ίδια υπηρεσία σε μεταγενέστερο χρόνο.

 2. Σε περίπτωση που πληρωμένο παράβολο, δεν κατατεθεί στον αντίστοιχο Φορέα, υπάρχει η δυνατότητα μετά από επικοινωνία με το www.gsis.gr, να υποβάλει ο ενδιαφερόμενος αίτημα ώστε να του επιστραφεί το χρηματικό ποσό που είχε καταβάλει, υπό την προϋπόθεση ότι είχε δηλωθεί αρχικά τραπεζικός λογαριασμός και ΑΦΜ.

 3. Παρά το γεγονός ότι η ΠΟΛ είναι σε ισχύ, η υπηρεσία αυτή λειτουργεί πιλοτικά για παράβολα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

various-mini-banners2b various-mini-banners2