Απαντήσεις Ερωτήσεωνvarious-mini-banners2b

Μέχρι σήμερα η υποβολή αιτήσεων χορήγησης πιστοποιητικών και αιτήσεων καταχώρισης στο ΓΕΜΗ γινόταν με αυτοπρόσωπη παρουσία στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.

Από 1η Μαρτίου2015 η διαδικασία αυτή θα ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά.
Πλέον μια επιχείρηση για να λαμβάνει βεβαιώσεις και πιστοποιητικά από το Γ.Ε.ΜΗ, θα πρέπει να ακολουθεί την παρακάτω  περιγράφεται παρακάτω :

 1. Αρχικά μπαίνετε στο site www.businessportal.gr.

 2. Όταν εισέρχεται μια επιχείρηση για πρώτη φορά στο σύστημα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Γ.Ε.ΜΗ., θα πρέπει να επιλέξει την «Εγγραφή στο σύστημα». Με αυτή την επιλογή θα ζητηθεί από το σύστημα η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης στο TAXIS που αντιστοιχούν στο ΑΦΜ της επιχείρησης.

 3. Στη συνέχεια θα επιλέξετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό που επιθυμείτε. Τους κωδικούς αυτούς θα πρέπει να τους κρατήσετε  διότι μόνο με αυτούς θα εισέρχεστε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ.

 4. Με τη λήψη των κωδικών, θα δηλώσετε και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην οποία το Γ.Ε.ΜΗ θα στέλνει μηνύματα για κάθε ειδοποίηση ή  πληροφορία σχετικά με τις αιτήσεις που κάνετε.

 5. Εφόσον έχετε τους κωδικούς για την είσοδό σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ, πατήστε το κουμπί «Είσοδος στο σύστημα».

 6. Αφού ολοκληρώσετε την είσοδό σας στο σύστημα στην αρχική οθόνη βλέπετε το μενού, που περιέχει 5 επιλογές : α) Τα έγγραφά μου, όπου ανεβάζετε τα έγγραφα (σε μορφή pdf) που είναι απαραίτητα για να καταθέσετε μια αίτηση.  β) Νέα Αίτηση, όπου επιλέγετε την νέα αίτηση που θέλετε να καταθέσετε και ξεκινάτε τη διαδικασία κατάθεσής της.   γ) Αιτήσεις υπό διεκπεραίωση, όπου βλέπετε λίστα με τις αιτήσεις που έχετε ήδη καταθέσει και παρακολουθείτε το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η κάθε μία.  δ) Διεκπεραιωμένες αιτήσεις, όπου βλέπετε ένα ιστορικό των αιτήσεών σας που έχουν ολοκληρωθεί.  ε) Πληρωμές/Συνδρομές, όπου μπορείτε να δείτε ένα ιστορικό των πληρωμών σας που αφορούν και να πληρώσετε νέα ετήσια συνδρομή για τη χρήση του συστήματος.

 7. Για να υποβάλλετε νέα αίτηση, ώστε να σας χορηγηθεί πιστοποιητικό ή βεβαίωση από την ηλεκτρονική υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., πατήστε «Νέα Αίτηση».

 8. Για υποβάλλετε νέα αίτηση θα πρέπει να ανεβάσετε τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για να καταθέσετε την αίτηση, πατήστε στο banner «Τα έγγραφά μου», την επιλογή «Ανεβάστε τώρα ένα ή περισσότερα έγγραφα». Τα έγγραφα πρέπει να είναι ανεβασμένα πριν ξεκινήσετε την αντίστοιχη αίτηση και να είναι σε μορφή pdf.

 9. Κάνοντας κλικ στο «Νέα Αίτηση» επιλέγετε τον τύπο της αίτησης που θέλετε να υποβάλλετε και πατάτε το κουμπί «συνέχεια».

 10. Στη συνέχεια συμπληρώνετε τα απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή της αίτησης. Αφού τα συμπληρώσετε πατήσετε το κουμπί «Υποβολή στοιχείων».

 11. Τέλος, εάν τα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει είναι τα σωστά πατήστε το κουμπί «Τα στοιχεία είναι σωστά, να γίνει οριστική υποβολή», ώστε να ολοκληρώσετε την αίτηση και να περάσετε στην διαδικασία πληρωμής.

 12. Μπορείτε ανά πάσα ώρα να παρακολουθείτε την πορεία της έκδοσης του πιστοποιητικού ή του αντιγράφου που έχετε αιτηθεί είτε επιλέγοντας «Αιτήσεις υπό διεκπεραίωση», είτε μέσω των email που θα σας στέλνει αυτόματα το σύστημα κάθε φορά που υπάρχει μια εξέλιξη.

 13. Μετά την υποβολή της αίτησης σας θα πρέπει να προχωρήσετε στην καταβολή σχετικού τέλους. Το ανάλογο τέλος για κάθε χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων καταβάλλεται είτε μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, είτε μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου.

 14. Η διαδικασία ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά με την αποστολή απάντησης από την υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ εντός 10 ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησής σας.

 15. H αποστολή του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης που έχετε αιτηθεί γίνεται από την υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. με δύο τρόπους.  α) Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει την ταχυδρομική αποστολή ενημερώνεστε με email την ημέρα της ταχυδρόμησης του εγγράφου.  β) Εφόσον δεν έχετε επιλέξει την ταχυδρομική αποστολή, η διαδικασία ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά με την αποστολή απάντησης από την υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., για την ηλεκτρονική λήψη εκ μέρους σας των εκδοθέντων εγγράφων. Σε αυτή την περίπτωση η υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ αποστέλλει το αιτηθέν έγγραφο σε ψηφιακή μορφή, υπογεγραμμένο με ψηφιακή υπογραφή.


Εξαίρεση από τη διαδικασία λήψης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών ηλεκτρονικά από το  Γ.Ε.ΜΗ

Η μόνη εξαίρεση όπου δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις, είναι για τη χορήγηση πρακτικού Γενικής Συνέλευσης Ανωνύμου Εταιρείας είτε από μέτοχο ο οποίος παρίσταται  στην Γενική Συνέλευση, είτε σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση με την επίκληση έννομου συμφέροντος.

Σε μία τέτοια περίπτωση, η σχετική αίτηση υποβάλλεται μόνο ενώπιον της αρμόδιας για την τήρηση του φακέλου της ανώνυμης εταιρίας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. μαζί με τα έγγραφα που αποδεικνύουν κατά περίπτωση το ειδικό έννομο συμφέρον.

 

various-mini-banners2b